Chính sách đổi trả hàng

 

HÃNG ĐÃ MUA KHÔNG TRẢ LẠI. XUÂN KHÁNH CAMERA THỰC HIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHO QUÝ KHÁCH THEO CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA CỬA HÀNG