Chống ẩm

Hạt hút ẩm 100g

Hạt hút ẩm 100g

20.000₫
Hạt hút ẩm xanh 100g

Hạt hút ẩm xanh 100g

30.000₫
Đồng hồ đo độ ẩm

Đồng hồ đo độ ẩm

70.000₫ 100.000₫
-30%
Ẩm kế điện tử

Ẩm kế điện tử

100.000₫
Máy hút ẩm Eirmai

Máy hút ẩm Eirmai

250.000₫
Combo hộp chống ẩm máy ảnh

Combo hộp chống ẩm máy ảnh

300.000₫
Combo hộp chống ẩm và máy hút ẩm Eirmai R10

Combo hộp chống ẩm và máy hút ẩm Eirmai R10

490.000₫
Tủ chống ẩm Andbon AB-21C

Tủ chống ẩm Andbon AB-21C

1.099.000₫ 1.300.000₫
-15%
Tủ Solo 20L

Tủ Solo 20L

1.250.000₫
Tủ chống ẩm Andbon AB-30C

Tủ chống ẩm Andbon AB-30C

1.299.000₫ 1.500.000₫
-13%
Tủ chống ẩm Andbon AD-30S ( 30L )

Tủ chống ẩm Andbon AD-30S ( 30L )

1.490.000₫ 1.750.000₫
-15%
Tủ chống ẩm 30L

Tủ chống ẩm 30L

1.500.000₫
Tủ chống ẩm 40L ( đồng hồ cơ )

Tủ chống ẩm 40L ( đồng hồ cơ )

1.650.000₫
Tủ chống ẩm 30L

Tủ chống ẩm 30L

1.750.000₫
Tủ chống ẩm Andbon AD-50C ( 50L )

Tủ chống ẩm Andbon AD-50C ( 50L )

1.999.000₫ 2.300.000₫
-13%
Tủ chống ẩm 40L

Tủ chống ẩm 40L

2.000.000₫
Tủ chống ẩm 50L Andbon AD-50S

Tủ chống ẩm 50L Andbon AD-50S

2.299.000₫ 2.600.000₫
-12%
Tủ chống ẩm 50L

Tủ chống ẩm 50L

2.500.000₫
Tủ chống ẩm 60L

Tủ chống ẩm 60L

3.000.000₫
Tủ chống ẩm Andbon AD-80HS ( 80L )

Tủ chống ẩm Andbon AD-80HS ( 80L )

3.060.000₫ 3.400.000₫
-10%
Tủ chống ẩm Andbon AD-80S ( 80L )

Tủ chống ẩm Andbon AD-80S ( 80L )

3.060.000₫ 3.400.000₫
-10%
Tủ chống ẩm 80L ngang

Tủ chống ẩm 80L ngang

3.500.000₫
Tủ chống ẩm 70L

Tủ chống ẩm 70L

3.550.000₫
Tủ chống ẩm Andbon AD-100S ( 100L )

Tủ chống ẩm Andbon AD-100S ( 100L )

3.600.000₫ 4.000.000₫
-10%
Tủ chống ẩm 80L ngang

Tủ chống ẩm 80L ngang

3.890.000₫
Tủ chống ẩm 80L dọc

Tủ chống ẩm 80L dọc

3.980.000₫
Tủ chống ẩm 100L

Tủ chống ẩm 100L

4.100.000₫
Tủ chống ẩm Andbon AD-120S

Tủ chống ẩm Andbon AD-120S

4.500.000₫ 5.000.000₫
-10%
Tủ chống ẩm 100L

Tủ chống ẩm 100L

4.780.000₫
Tủ chống ẩm Andbon AD-180S

Tủ chống ẩm Andbon AD-180S

5.850.000₫ 6.500.000₫
-10%
Tủ chống ẩm 125L

Tủ chống ẩm 125L

5.950.000₫
Tủ chống ẩm 120L ngang

Tủ chống ẩm 120L ngang

6.000.000₫
Tủ chống ẩm Andbon AD-250S

Tủ chống ẩm Andbon AD-250S

6.600.000₫ 8.000.000₫
-18%
Tủ chống ẩm 160L

Tủ chống ẩm 160L

7.200.000₫
Tủ chống ẩm 180L

Tủ chống ẩm 180L

8.600.000₫
Tủ chống ẩm 160L

Tủ chống ẩm 160L

9.300.000₫