Phụ kiện phòng chụp

Hộp đựng pin AA , AAA

Hộp đựng pin AA , AAA

20.000₫
Tản sáng trắng

Tản sáng trắng

50.000₫
Pin Shan CR123A

Pin Shan CR123A

70.000₫
Tản sáng vải

Tản sáng vải

70.000₫
Tản sáng flash cóc

Tản sáng flash cóc

70.000₫
Tản sáng tay gấu

Tản sáng tay gấu

80.000₫
Tản sáng vải Pico

Tản sáng vải Pico

90.000₫
Ansmann AAA 1100 mAh vỉ 2 viên

Ansmann AAA 1100 mAh vỉ 2 viên

150.000₫
Tản sáng đa năng

Tản sáng đa năng

200.000₫
Ansmann AA 2500 mAh

Ansmann AA 2500 mAh

210.000₫
Hắt Sáng 2in1 80 x 80

Hắt Sáng 2in1 80 x 80

220.000₫
Tản sáng Jibel 17 x 15

Tản sáng Jibel 17 x 15

220.000₫
Ansmann AA 2850 mAh

Ansmann AA 2850 mAh

240.000₫
Hộp chụp sản phẩm Puluz 20cm

Hộp chụp sản phẩm Puluz 20cm

250.000₫
Hắt Sáng 2in1 110 x 110

Hắt Sáng 2in1 110 x 110

250.000₫
Hắt sáng 5in1 80 x80

Hắt sáng 5in1 80 x80

250.000₫
Sạc Enenoop

Sạc Enenoop

280.000₫
Ansmann AAA 1100 mAh vỉ 4 viên

Ansmann AAA 1100 mAh vỉ 4 viên

280.000₫
Hắt Sáng 5in1 110 x 110

Hắt Sáng 5in1 110 x 110

280.000₫
Pin Sạc Shan CR2

Pin Sạc Shan CR2

300.000₫
Pin sạc Shan CR123

Pin sạc Shan CR123

300.000₫
Hộp chụp sản phẩm 40 x 40

Hộp chụp sản phẩm 40 x 40

320.000₫
Pin Sạc Ansmann Max E

Pin Sạc Ansmann Max E

320.000₫
Hộp chụp sản phẩm tròn 30 x 30

Hộp chụp sản phẩm tròn 30 x 30

330.000₫
Hộp chụp sản phẩm 50 x 50

Hộp chụp sản phẩm 50 x 50

350.000₫
Ansmann AA 2100 mAh

Ansmann AA 2100 mAh

380.000₫
Ansmann AA 2100 Max E Pro

Ansmann AA 2100 Max E Pro

400.000₫
Hộp chụp sản phẩm 60 x 60

Hộp chụp sản phẩm 60 x 60

400.000₫
Ansmann AA 2500 mAh

Ansmann AA 2500 mAh

400.000₫
Ansmann AA 2850 mAh

Ansmann AA 2850 mAh

450.000₫
Pin Sạc Ansmann Photocam III

Pin Sạc Ansmann Photocam III

550.000₫
Combo pin sạc Enenoop

Combo pin sạc Enenoop

550.000₫
Pin sạc Asnmann Photocam IV

Pin sạc Asnmann Photocam IV

600.000₫
RF603C II for Canon

RF603C II for Canon

650.000₫
RF603 for nikon

RF603 for nikon

650.000₫
Đèn LED cho máy ảnh Puluz PU4104

Đèn LED cho máy ảnh Puluz PU4104

700.000₫