Điều khiển Phantom 5 hay Phantom 4 Pro V2.0

Cao Xuân Khánh 13/04/2018

DJI nhận được giáy chứng nhận FCC cho bộ điều khiển mới .

Thứ 6 tuần trước , DJI đã nhận được phê duyệt của FCC Hoa Kỳ cho một bộ điều khiển mới .  Dòng điều khiển này trông rất giống với điều khiển của Phantom 4 Pro . Liệu đây là dòng điều khiển của Phantom 4 Pro V2.0 hay của Phantom 5 . Hồi tháng 3 , DJI đã đăng ký với FCC một bộ điều khiển với số hiệu phiên bản GL300L1801 . Và hiện tại DJI lại đăng ký với FCC bộ điều khiển mang số FCC ID SS3-GL300K1801 . Liệu đây có thể là 2 bộ điều khiển của 2 dòng Phantom . 

Khi FCC phê duyệt cho một bộ điều khiển mới của DJI . DJI đã yêu cầu FCC bảo mật trong một thời gian ngắn để chặn bất kỳ thông tin nhạy cảm nào rò rỉ ra ngoài . Cũng để tránh các đối thủ cạnh tranh biết được thông tin . Chu kỳ bảo mật 45 ngày sẽ kéo dài đến ngày 21/5 . Vậy sau ngày 21/5 sẽ là Phantom 4 Pro V2.0 hay Phantom 5 được ra mắt , hay sẽ có một đươn xin FCC về một chiếc điều khiển mới . 

 

Theo các bạn đây là sẽ là dòng điều khiển của Phantom 5 hay Phantom 4 Pro V2.0 . Chúng ta hãy cùng chờ đến ngày 21/5 để biết thêm các thông tin từ DJI cũng như FCC . 

Share :

Viết bình luận của bạn