Chuyên cung cấp sạc máy ảnh cho các dòng máy Canon , Nikon , Sony bảo hành 6 - 12 tháng 

Sạc máy ảnh

Sạc Pisen EN EL15

Sạc Pisen EN EL15

150.000₫
Sạc Pisen EN EL14

Sạc Pisen EN EL14

150.000₫
Sạc Pisen EL 3E

Sạc Pisen EL 3E

150.000₫
Sạc Pisen F970

Sạc Pisen F970

150.000₫
Sạc Pisen FW 50

Sạc Pisen FW 50

150.000₫
Sạc Pisen PB 511A

Sạc Pisen PB 511A

150.000₫
Sạc Pisen LP E8

Sạc Pisen LP E8

150.000₫
Sạc Pisen LP E6

Sạc Pisen LP E6

150.000₫
Sạc F970

Sạc F970

120.000₫
Sạc Sony BN1

Sạc Sony BN1

100.000₫
Sạc Sony BD

Sạc Sony BD

100.000₫
Sạc Sony BG

Sạc Sony BG

100.000₫
Sạc BC - TRV

Sạc BC - TRV

150.000₫
Sạc FW50

Sạc FW50

200.000₫
Sạc MH 18

Sạc MH 18

120.000₫
Sạc MH 24

Sạc MH 24

120.000₫
Sạc MH 23

Sạc MH 23

120.000₫
Sạc Nikon MH 25

Sạc Nikon MH 25

120.000₫
Sạc PB 511A

Sạc PB 511A

150.000₫
Sạc LP E6

Sạc LP E6

150.000₫
Sạc LP E8

Sạc LP E8

150.000₫
Sạc Canon 9L

Sạc Canon 9L

120.000₫
Sạc Canon 11L

Sạc Canon 11L

120.000₫