Thẻ nhớ CF

Hộp đựng thẻ

Hộp đựng thẻ

80.000₫
Kingston CF 4gb 133x

Kingston CF 4gb 133x

200.000₫
Kingston CF 8gb 133x

Kingston CF 8gb 133x

250.000₫
Sandisk CF 8gb 333x

Sandisk CF 8gb 333x

350.000₫
Sandisk CF 16gb 333x

Sandisk CF 16gb 333x

500.000₫
Sandisk CF 32gb 333x

Sandisk CF 32gb 333x

700.000₫
Sandisk CF 16gb 800x

Sandisk CF 16gb 800x

750.000₫
Sandisk CF 32gb 800x

Sandisk CF 32gb 800x

900.000₫
Sandisk CF 16gb 1067x

Sandisk CF 16gb 1067x

950.000₫
Sandisk CF 32gb 1067x

Sandisk CF 32gb 1067x

1.250.000₫
Sandisk CF 64gb 800x

Sandisk CF 64gb 800x

1.300.000₫
Sandisk CF 64gb 1067x

Sandisk CF 64gb 1067x

2.100.000₫