Thẻ nhớ máy ảnh

Hộp đựng thẻ

Hộp đựng thẻ

80.000₫
Thẻ SDHC 8gb

Thẻ SDHC 8gb

90.000₫
Sandisk SDHC 8gb 266x

Sandisk SDHC 8gb 266x

150.000₫
Kingston CF 4gb 133x

Kingston CF 4gb 133x

200.000₫
Sandisk SDHC Class 10 16gb 320x ( 48mb/s )

Sandisk SDHC Class 10 16gb 320x ( 48mb/s )

200.000₫
Thẻ nhớ Micro SD 16gb 48mb/s

Thẻ nhớ Micro SD 16gb 48mb/s

200.000₫
Kingston CF 8gb 133x

Kingston CF 8gb 133x

250.000₫
Sandisk SDHC Class 10 16gb 533x

Sandisk SDHC Class 10 16gb 533x

250.000₫
Thẻ nhớ Micro SD 16gb 80mb/s

Thẻ nhớ Micro SD 16gb 80mb/s

250.000₫
Sandisk SDHC 16gb 600x

Sandisk SDHC 16gb 600x

300.000₫
Sandisk SDHC Class 10 32gb 320x ( 48mb/s )

Sandisk SDHC Class 10 32gb 320x ( 48mb/s )

300.000₫
Thẻ nhớ Micro SD 32gb 48mb/s

Thẻ nhớ Micro SD 32gb 48mb/s

300.000₫
Sandisk CF 8gb 333x

Sandisk CF 8gb 333x

350.000₫
Sandisk SDHC Class 10 32gb 533x

Sandisk SDHC Class 10 32gb 533x

350.000₫
Thẻ nhớ Micro SD 32gb 80mb/s

Thẻ nhớ Micro SD 32gb 80mb/s

350.000₫
Thẻ nhớ Kingston micro SDHC 32Gb 80Mb/s

Thẻ nhớ Kingston micro SDHC 32Gb 80Mb/s

350.000₫
Sandisk SDHC 16gb 633x

Sandisk SDHC 16gb 633x

450.000₫
Sandisk CF 16gb 333x

Sandisk CF 16gb 333x

500.000₫
Sandisk SDHC 32gb 600x

Sandisk SDHC 32gb 600x

500.000₫
Thẻ nhớ Micro SD 64gb 48mb/s

Thẻ nhớ Micro SD 64gb 48mb/s

500.000₫
Sandisk Micro SDHC 32gb V30 A1 667x 100mb/s

Sandisk Micro SDHC 32gb V30 A1 667x 100mb/s

530.000₫
Thẻ Micro SD 32gb 633x

Thẻ Micro SD 32gb 633x

550.000₫
Sandisk SDHC 32gb 633x

Sandisk SDHC 32gb 633x

600.000₫
Sandisk SDHC Class 10 64gb 533x

Sandisk SDHC Class 10 64gb 533x

600.000₫
Thẻ nhớ Micro SD 64gb 80mb/s

Thẻ nhớ Micro SD 64gb 80mb/s

600.000₫
Thẻ nhớ Micro SD 32gb SanDisk Extreme Pro V30 A1 667x 100MB/s

Thẻ nhớ Micro SD 32gb SanDisk Extreme Pro V30 A...

650.000₫
Sandisk CF 32gb 333x

Sandisk CF 32gb 333x

700.000₫
Sandisk CF 16gb 800x

Sandisk CF 16gb 800x

750.000₫
Sandisk SDHC 64gb 600x

Sandisk SDHC 64gb 600x

750.000₫
Sandisk Micro SDXC 64gb V30 A1 667x 100mb/s

Sandisk Micro SDXC 64gb V30 A1 667x 100mb/s

800.000₫
Sandisk CF 32gb 800x

Sandisk CF 32gb 800x

900.000₫
Sandisk CF 16gb 1067x

Sandisk CF 16gb 1067x

950.000₫
Sandisk SDHC 64gb 633x

Sandisk SDHC 64gb 633x

1.000.000₫
Sandisk SDHC Class 10 128gb 533x

Sandisk SDHC Class 10 128gb 533x

1.000.000₫
Sandisk CF 32gb 1067x

Sandisk CF 32gb 1067x

1.250.000₫
Sandisk CF 64gb 800x

Sandisk CF 64gb 800x

1.300.000₫